1. 501 ΣΤΟΛΗ ΚΑΡΑΤΕ

ΠΑΙΔΙΚΗ

2. 505 ΖΩΝΕΣ ΚΑΡΑΤΕ

ΟΛΑ ΤΑ ΧΡΩΜΑΤΑ

3. 501 Ε ΣΤΟΛΗ ΚΑΡΑΤΕ

ΑΝΔΡΩΝ