650 ΤΡΑΜΠΟΛΙΝΟ

1.10 x 1.10 Β/Τ

636 ΤΡΑΜΠΟΛΙΝΟ

ΜΙΚΡΟ 93.5

654 ΤΡΑΜΠΟΛΙΝΟ

ΜΕΓΑΛΟ 120


623 ΙΠΠΟΣ

ΜΕ ΛΑΒΕΣ ΑΓΩΝΩΝ

L: 1.60cm

659 Ε ΒΑΤΗΡΑΣ ΑΛΜΑΤΟΣ

ΙΤΑΛΙΑΣ

620 Ε ΒΑΤΗΡΑΣ ΑΛΜΑΤΟΣ

VOSTOK ΑΓΩΝΩΝ


624 ΙΠΠΟΣ

ΧΩΡΙΣ ΛΑΒΕΣ

L: 80cm

643 ΔΙΖΥΓΟ ΓΥΝΑΙΚΩΝ

ΔΟΚΟΙ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ

626 ΜΑΝΙΤΑΡΙ

ΠΡΟΠΟΝΗΣΗΣ

ΣΤΡΩΜΑΤΑ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ

ΑΦΡΟΛΕΞ

658 ΣΤΡΩΜΑ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ

ΠΟΛΥΦΛΕΞ 1.20x0.07 Β/Τ

642 ΠΛΙΝΘΙΟ

ΞΥΛΙΝΟ 7 ΕΔΡΩΝ 1.20x1.10 Β/Τ

656 ΠΛΙΝΘΙΟ

ΞΥΛΙΝΟ ΜΕΣΑΙΟ 7 ΕΔΡΩΝ 90x1.10

ΚΡΙΚΟΙ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ

Β/Τ

ΠΟΛΥΖΥΓΟ

ΞΥΛΙΝΟ ΜΟΝΟ 2.50x1m

621 Ε ΔΙΖΥΓΟ ΑΝΔΡΩΝ ΟΤ ΙΤΑΛΙΑΣ