ΟΝΟΜΑ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ:
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:
Τ.Κ.:
ΠΟΛΗ:
ΤΗΛΕΦΩΝΟ:
FAX:
E-MAIL:
ΟΝΟΜΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ:
   
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ: ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ:
 
  ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ
1.  
2.  
3.  
4.  
5.  
6.  
7.  
8.  
9.  
10.  
ΣΧΟΛΙΑ: